ผลงานที่1

เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม เเละกระทรวงวัฒนธรรม

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก

มีจิตอาสาออกพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ทีมที่ 11

กิจกรรมกล้าทำดี “ปันรักด้วยใจสานสายใยพลังบวร”

ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร

โดยเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กฎกฎาคม 2565

เเละสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *