ผลงานที่5

คลิปวิดีโอ ที่ได้เปิดให้น้องรุ่นต่อๆไปในอนาคตเป็นคลิปที่ตั้งใจทำเป็นกลุ่มครั้งแรก

วิชาการพูด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *