ผลงานที่2

เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา

ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก

เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เเละผ่านเกณฑ์การทดสอบในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมตอบปัญหาต้นกล้าพุทธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *